Giới thiệu chung về công ty cổ phần sách Hà Nội          Công ty được thành lập từ năm 1954 với tên gọi là Chi sở phát hành sách Hà Nội, trực thuộc Chi sở phát hành sách Trung ương, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là đại lý phát hành […]

18/11/2016 Chili System

Xem thêm →