Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung về công ty cổ phần sách Hà Nội

         Công ty được thành lập từ năm 1954 với tên gọi là Chi sở phát hành sách Hà Nội, trực thuộc Chi sở phát hành sách Trung ương, với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là đại lý phát hành sách cho Chi sở phát hành sách Trung ương và các nhà xuất bản theo kế hoạch hàng năm được giao.

         Do nhu cầu kinh doanh và thay đổi cơ cấu tổ chức của hệ thống phát hành sách, năm 1960 tại Quyết định số 1477/QĐ-TCCB ngày 14/06/1960 của Ủy Ban Hành chính Thành phố Hà Nội, Công ty được đổi tên thành Quốc doanh phát hành sách Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và tháng 08/1980 tại Quyết định số 3227/QĐ-TC ngày 08/08/1980 của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty lại được đổi tên thành Công ty Phát hành sách Hà Nội, Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành xuất bản, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội. Năm 1993 Công ty được thành lập lại theo Quyết định 877/QĐ-UBND ngày 02/03/1993 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

         Cuối năm 2004 và đầu năm 2005 thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, sáp nhập Công ty In tổng hợp Hà Nội vào Công ty Phát hành sách Hà Nội thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và ngày 11/01/2005 tại Quyết định số 176/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định giao cho Công ty phát hành sách Hà Nội quản lý 51% cổ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm văn hóa Hà Nội.

         Tháng 10/1991 đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả khu đất tại 17 Ngô Quyền – Trụ sở chính của Công ty, Công ty đã tiến hành góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất với Công ty FERNLAND INVESTMENT PTE LTD (SINGAPORE) để thành lập Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế sau thời gian chuẩn bị đầu tư và xây dựng tháng 08/1995 Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế đã được khai trương và đi vào hoạt động với một Tòa nhà văn phòng cho thuê đạt tiêu chuẩn quốc tế, gồm 7 tầng, với diện tích trên 7.000 m2.

         Năm 2002 Công ty được bổ sung thêm chức năng xuất nhập khẩu sách và năm 2004 được bổ sung thêm chức năng xuất nhập khẩu, báo chí. Từ năm 2002 đến nay để đẩy mạnh phát triển công tác xuất nhập khẩu, Công ty đã mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tiến hành xuất khẩu và nhập khẩu xuất bản phẩm.

         Năm 2004 để mở rộng thị trường hoạt động của Công ty tại các tỉnh phía Nam, Công ty đã tiến hành mở Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ cuối năm 2004 sau khi sáp nhập Công ty In Tổng hợp Hà Nội vào Công ty. Công ty được bổ sung thêm nhiệm vụ SXKD các sản phẩm và dịch vụ ngành in, đã thành lập Nhà In Hà Nội – tiền thân là Công ty In Tổng hợp Hà Nội.

         Ngày 15/05/2006, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội và ngày 17/06/2011 tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội.

         Trong gần 60 năm hoạt động của mình, Công ty luôn đat mức tăng trưởng ổn định qua các năm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kinh tế được cấp trên giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, đời sống CBCNV ổn định và ngày càng được nâng cao.

         Ngày 11/02/2015, UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội.

        Ngày 03/09/2015, UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 4400/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Sách Hà Nội khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội

         Ngày 29/04/2016, Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 3 ngày 29/04/2016 với vốn điều lệ là 155.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).